Invitasjon til festivalen i 2022

Invitasjon til festivalen i 2022 er klar. Tidspunktet for arrangementet er 1. til 3. april. Me håpar at på det tidspunktet er situasjonen slik at me kan arrangere ein "normal" festival slik me gjorde i 2019. Programmet følgjer i stor grad same opplegg som tidlegare med stafettar for 11-16 år og individuelle konkurranser for nybyrjarane på fredag. 

På laurdag er det individuelle konkurransar med enkeltstart for alle klassar, medan på avslutningsdagen sundag er det enkeltstart for 11-12 år. 13 år og eldre har fellesstartar. Her blir det fart og spenning!

Påmeldinga opnar 25. januar 2022 kl 10:00

Invitasjon Bama Liatoppen skiskytterfestival 2022

Presisering alder for stafetten

Me presiserer at klubbane må overhalde aldersreglane for stafetten. 11-12 årsklassen må vere født i 2010 eller 2011. I 13-16 år skal deltakarane vere født 2006-2009.

Tidtakarbrikker

ALLE løparar skal bruke arrangøren sine brikker. Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer. Det beste er om private brikker blir lagt att heime så slepp me å få inn registreringar frå desse brikkene i vårt tidtakarsystem under arrangementet.

Sendingar og løperbilete frå festivalen i 2019

Alle bilete av utøvarane er lagt ut på vår nettside og i appen. Vårt fotogalleri finn du under menypunktet MEDIA.

Sendingane frå festivalen i 2019 og tidlegare år er for tida ikkje tilgjengeleg. Det blir arbeidd med å få desse over på ny plattform.

Vi minner også om at det i år er lagt ut skyteanalyser for de eldste klassene i alle konkurransene. Skyteanalyser finner du under menypunktet RESULTAT.

Har du lasta ned Liatoppen-appen?

Har du lasta ned vår Liatoppen-app? Den er viktig å ha på mobilen før, under og etter festivalen. Her betalar du parkering, finn viktig informasjon, program, resultatlister og livesendingar. Hugs å "lukke" appen (på iPhone dobbelklikke og sveipe opp) og opne på nytt for å få lese inn oppdatert informasjon. Kan også vere lurt å gå inn på innstillinger på telefonen, finne Liatoppen-appen og bestemme korleis nyheitsvarsel me sender ut blir vist på telefonen.

Alle meldingar som sendt ut som push-varsel kan ein også finne under Informasjon og Siste nytt inne i appen.

Link til nedlasting av appen til høgre på denne sida.

Sjå fleire bilder under menypunktet MEDIA!

Last ned Liatoppen-appen
Me oppfordrar alle til å kjøpe parkeringsbillettar appen før du kjem til Liatoppen.
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt i appen: kr. 75.-
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt manuelt: kr. 100.-

Last ned Liatoppen-appen! Last bed Liatoppen-appen!

Du kan betale med Vipps når du skal handle mat og drikke på Liatoppen. Enkelt for både deg og arrangør! Vipps-nummer 515206

Last ned appen før på førehand.

Last ned appen for iOs Last ned appen for Androidtelefonar.