Arrangementet i 2022

Datoen for dette arrangementet vil vere 1.-3. april 2022.  Då håpar me å kunne ta i mot alle som vil vere med på Bama Liatoppen skiskytterfestival til hyggeleg dagar på Liatoppen og Ål. 

 

 

Arrangementet i 2021

(Informasjon pr. 12.03.2021)

 

Sjølv om Bama Liatoppen skiskytterfestival er avlyst i 2021, har organisasjonskomiteen arbeidd med å få arrangert eit renn for Viken idrettskrets og Oslo idrettskrets innafor dei rammene som vart sett i februar. Ut frå lokale smittevernreglar har me no avgjort at det ikkje er mogeleg å arrangere eit slikt renn. 

 

Dei lokale smittevernreglane opnar opp for utandørsarrangement med inntil 200 deltakarar, men kun frå same særkrets. I tillegg seier reglane at deltakarar frå kommunar med høgt smittetrykk ikkje kan delta. 

 

Dette gjer at kun er mogeleg å arrangere renn for Buskerud skiskytterkrets. 

 

Me er lei oss for dette. Som arrangør synes me det er leit at barn og ungdom ikkje får delteke i renn dei har trena til. Arrangementskomiteen rettar no fokuset mot ein normal skiskytterfestival i 2022. Datoen for dette arrangementet vil vere 1.-3. april 2022.  Då håpar me å kunne ta i mot alle som vil vere med på Bama Liatoppen skiskytterfestival til hyggeleg dagar på Liatoppen og Ål. 

 

Ål skiskytterlag vil helga 10. og 11. april 2021 arrangere eit renn for utøvarar i Buskerud skiskytterkrets i tråd med gjeldande nasjonale og lokale smittvernreglar på det tidspunktet. Informasjon om rennet blir lagt ut på skiskytterlaget si nettside

 

 

Sendingar og løperbilete frå festivalen i 2019

Alle bilete av utøvarane er lagt ut på vår nettside og i appen. Vårt fotogalleri finn du under menypunktet MEDIA.

Sendingane frå festivalen i 2019 og tidlegare år er for tida ikkje tilgjengeleg. Det blir arbeidd med å få desse over på ny plattform.

Vi minner også om at det i år er lagt ut skyteanalyser for de eldste klassene i alle konkurransene. Skyteanalyser finner du under menypunktet RESULTAT.

Utviklingstrapp for skiskyting

I forbindelse med Bama Liatoppen Skiskytterfestival deler NSSF ut boka

UTVIKLINGSTRAPP FOR SKISKYTING

Alle utøvere, klasse 13-16 år, får et eksemplar av boka gratis.

Klasse 15 og 16 (for de som ikke har hentet boka på HL): kan hente boka fredag 5.4 i etterkant av åpningsshow i foajeen til Hallingdal feriepark.

Klasse 13 og 14: får boka under premieutdelingen lørdag 6. april i Ål Kulturhus

Følg konkurransane på Liatoppen live på pc og nettbrett

Be slekt og vener følgje deg direkte på løpsdagane!

Vår mediepartner Hallingdølen sender alle konkurransane live frå Liatoppen. Følg renna direkte på pc og nettbrett. Gå til MEDIA for tilgang til sendingane. Sendingane er også tilgjengeleg i Liatopp-appen og på Hallingdølen sine nettsider (www.hallingdolen.no).

Hallingdølen distribuerer sendingane til mange lokalaviser over heile landet. Sjekk om di lokalavis sender frå Liatoppen.

Tidtakarbrikker

ALLE løparar skal bruke arrangøren sine eigne brikker. Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer. Det beste er om private brikker blir lagt att heime så slepp me å få inn registreringar frå desse brikkene i vårt tidtakarsystem under arrangementet.

Fluorforbod

Norges skiskytterforbund har innført forbod om bruk av fluorhaldige glidprodukt for sesongen 2018/2019 for aldersgruppene til og med 16 år. Me oppmodar foreldre og klubbar til å overhalde dette forbodet under festivalen slik at barn og ungdom kan konkurrere på like vilkår. Mange smørningsprodusentar vil ha servicevogner på stadion med personell som kan gje rettleiing i val av fluorfrie produkt og gode smøretips.

Har du lasta ned Liatoppen-appen?

Har du lasta ned vår Liatoppen-app? Den er viktig å ha på mobilen før, under og etter festivalen. Her betalar du parkering, finn viktig informasjon, program, resultatlister og livesendingar. Hugs å "lukke" appen (på iPhone dobbelklikke og sveipe opp) og opne på nytt for å få lese inn oppdatert informasjon. Kan også vere lurt å gå inn på innstillinger på telefonen, finne Liatoppen-appen og bestemme korleis nyheitsvarsel me sender ut blir vist på telefonen.

Alle meldingar som sendt ut som push-varsel kan ein også finne under Informasjon og Siste nytt inne i appen.

Link til nedlasting av appen til høgre på denne sida.

Presisering alder Larsen-stafetten

Me presiserer at klubbane må overhalde aldersreglane for Larsen-stafetten. 11-12 årsklassen må vere født i 2008 eller 2009. I 13-16 år skal deltakarane vere født 2004-2007.

Sjå fleire bilder under menypunktet MEDIA!

Last ned Liatoppen-appen
Me oppfordrar alle til å kjøpe parkeringsbillettar appen før du kjem til Liatoppen.
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt i appen: kr. 75.-
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt manuelt: kr. 100.-

Last ned Liatoppen-appen! Last bed Liatoppen-appen!

Du kan betale med Vipps når du skal handle mat og drikke på Liatoppen. Enkelt for både deg og arrangør! Vipps-nummer 515206

Last ned appen før på førehand.

Last ned appen for iOs Last ned appen for Androidtelefonar.