Påmelding til årets festival

Påmeldinga til årets festival opnar 24. januar kl. 10.00. Påmelding skjer frå denne nettsida:

 

Påmelding 2023

Invitasjon til festivalen i 2023

Invitasjon til festivalen i 2023 er klar. Tidspunktet for arrangementet er 14. til 16. april. Programmet følgjer i stor grad same opplegg som tidlegare med stafettar for 11-16 år og individuelle konkurranser for nybyrjarane på fredag. 

På laurdag er det individuelle konkurransar med enkeltstart for alle klassar, medan på avslutningsdagen sundag er det enkeltstart for 11-12 år. 13 år og eldre har fellesstartar. Her blir det fart, spenning og mange tette duellar!

Påmelding opnar 24. januar. 

Invitasjon Bama Liatoppen skiskytterfestival 2023

Sendingar og løperbilete frå festivalen i 2022

Sendingane frå festivalen i 2022 og tidlegare år er tilgjengeleg under menypunktet MEDIA.

Alle bilete av utøvarane er lagt ut på vår nettside. Vårt fotogalleri finn du under menypunktet MEDIA.

Presisering alder for stafetten

Me presiserer at klubbane må overhalde aldersreglane for stafetten. 11-12 årsklassen må vere født i 2011 eller 2012. I 13-16 år skal deltakarane vere født 2007-2010 og samla alder skal ikkje overstige 45 år rekna ut frå aldersklasse.

Tidtakarbrikker

ALLE løparar skal bruke arrangøren sine brikker. Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer. Det beste er om private brikker blir lagt att heime så slepp me å få inn registreringar frå desse brikkene i vårt tidtakarsystem under arrangementet.

Du kan betale med Vipps når du skal parkere, handle mat og drikke på Liatoppen. Enkelt for både deg og arrangør! Vipps-nummer 515206

Last ned appen på førehand.

Last ned appen for iOs Last ned appen for Androidtelefonar.