Arrangementet i 2021

(Informasjon pr. 26.02.2021)

 

Frå og med 23. februar har Regjeringa opna opp for å kunne arrangere konkurransar i idrettar som skiskyting for barn og unge under 20 år innafor same krets eller region. Ein konsekvens av dette er at Bama Liatoppen skiskytterfestival 2021 ikkje kan arrangerast. 

 

For likevel å få til eit renntilbod for så mange som mogeleg har Ål skiskytterlag intensjon om - dersom smittestiuasjonen ikkje tilseier strengare tiltak - å arrangere renn for klubbar i Viken idrettskrets og Oslo idrettskrets helga 10. og 11. april. Dette er helga som Bama Liatoppen skiskytterfestival skulle gått av stabelen. Slik situasjonen er i dag ser me føre oss følgjande opplegg:

  • Øvingar: Sprint og normal
  • Klassar: Frå nybegynner og opp til og med junior 19 år. 
  • Påmeldingsfrist: 25. mars 2021
  • Ingen etterpåmelding pga. smittevernreglar. 

 

Dagen vil bli gjennomført med maksimalt 4 kohortar med 100 utøvarar i kvar. Utøvar kan ha med seg ein foreldre/ledsager på arenaen. Arena vil bli tømt mellom kvar kohort. Arrangør vil setje opp klassar og kohortar tilpassa påmelding og deltakartal i dei ulike klassane. 

 

Invitasjon til dette arrangementet vil bli sendt ut ca. 8. mars. Informasjon om arrangementet, innskytingslister og startlister vil bli publisert på Liatoppen skisenter si nettside www.liatoppen.com.

 

Sendingar og løperbilete frå festivalen i 2019

Alle bilete av utøvarane er lagt ut på vår nettside og i appen. Vårt fotogalleri finn du under menypunktet MEDIA.

Sendingane frå festivalen i 2019 og tidlegare år er for tida ikkje tilgjengeleg. Det blir arbeidd med å få desse over på ny plattform.

Vi minner også om at det i år er lagt ut skyteanalyser for de eldste klassene i alle konkurransene. Skyteanalyser finner du under menypunktet RESULTAT.

Utviklingstrapp for skiskyting

I forbindelse med Bama Liatoppen Skiskytterfestival deler NSSF ut boka

UTVIKLINGSTRAPP FOR SKISKYTING

Alle utøvere, klasse 13-16 år, får et eksemplar av boka gratis.

Klasse 15 og 16 (for de som ikke har hentet boka på HL): kan hente boka fredag 5.4 i etterkant av åpningsshow i foajeen til Hallingdal feriepark.

Klasse 13 og 14: får boka under premieutdelingen lørdag 6. april i Ål Kulturhus

Følg konkurransane på Liatoppen live på pc og nettbrett

Be slekt og vener følgje deg direkte på løpsdagane!

Vår mediepartner Hallingdølen sender alle konkurransane live frå Liatoppen. Følg renna direkte på pc og nettbrett. Gå til MEDIA for tilgang til sendingane. Sendingane er også tilgjengeleg i Liatopp-appen og på Hallingdølen sine nettsider (www.hallingdolen.no).

Hallingdølen distribuerer sendingane til mange lokalaviser over heile landet. Sjekk om di lokalavis sender frå Liatoppen.

Tidtakarbrikker

ALLE løparar skal bruke arrangøren sine eigne brikker. Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer. Det beste er om private brikker blir lagt att heime så slepp me å få inn registreringar frå desse brikkene i vårt tidtakarsystem under arrangementet.

Fluorforbod

Norges skiskytterforbund har innført forbod om bruk av fluorhaldige glidprodukt for sesongen 2018/2019 for aldersgruppene til og med 16 år. Me oppmodar foreldre og klubbar til å overhalde dette forbodet under festivalen slik at barn og ungdom kan konkurrere på like vilkår. Mange smørningsprodusentar vil ha servicevogner på stadion med personell som kan gje rettleiing i val av fluorfrie produkt og gode smøretips.

Har du lasta ned Liatoppen-appen?

Har du lasta ned vår Liatoppen-app? Den er viktig å ha på mobilen før, under og etter festivalen. Her betalar du parkering, finn viktig informasjon, program, resultatlister og livesendingar. Hugs å "lukke" appen (på iPhone dobbelklikke og sveipe opp) og opne på nytt for å få lese inn oppdatert informasjon. Kan også vere lurt å gå inn på innstillinger på telefonen, finne Liatoppen-appen og bestemme korleis nyheitsvarsel me sender ut blir vist på telefonen.

Alle meldingar som sendt ut som push-varsel kan ein også finne under Informasjon og Siste nytt inne i appen.

Link til nedlasting av appen til høgre på denne sida.

Presisering alder Larsen-stafetten

Me presiserer at klubbane må overhalde aldersreglane for Larsen-stafetten. 11-12 årsklassen må vere født i 2008 eller 2009. I 13-16 år skal deltakarane vere født 2004-2007.

Sjå fleire bilder under menypunktet MEDIA!

Last ned Liatoppen-appen
Me oppfordrar alle til å kjøpe parkeringsbillettar appen før du kjem til Liatoppen.
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt i appen: kr. 75.-
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt manuelt: kr. 100.-

Last ned Liatoppen-appen! Last bed Liatoppen-appen!

Du kan betale med Vipps når du skal handle mat og drikke på Liatoppen. Enkelt for både deg og arrangør! Vipps-nummer 515206

Last ned appen før på førehand.

Last ned appen for iOs Last ned appen for Androidtelefonar.