Skismøring

Spørreundersøkelsen er nå ferdig, og det kom inn 432 svar.

 

293 er positive
103 er negative
36 har ikke noen preferanser


Organisjasjonkomiteen har etter undersøkelsen kommet fram til følgende:
For festivalen 2024 vil det bli felles smøring for klassene 15 og 16 år lørdag og søndag.


Mer informasjon om selve opplegget kommer når det nærmer seg.

Presisering alder for stafetten

Me presiserer at klubbane må overhalde aldersreglane for stafetten. 11-12 årsklassen må vere født i 2012 eller 2013. I 13-16 år skal deltakarane vere født 2008-2011 og samla alder skal ikkje overstige 46 år rekna ut frå aldersklasse.

Invitasjon til festivalen i 2024

Invitasjon til festivalen i 2024 er klar. Tidspunktet for arrangementet er 12. til 14. april.

Det er ei større endring i programmet i 2024, då nybyrjarane går laurdag og sundag, og ikkje fredag, som tidlegare. Fredag er det, som tidlegare, stafettar for 11-16.

På laurdag er det individuelle konkurransar, med enkeltstart for alle klassar. På avslutningsdagen sundag, er det enkeltstart for nybyrjarar og 11-12 år. 13 år og eldre har fellesstartar. Her blir det fart, spenning og mange tette duellar!

Påmelding opnar 24. januar kl 10:00. Fyrstemann til mølla.

Link til påmelding: Individuelt

Individuelt:
Påmelding til festivalen gjeld for to individuelle konkurransar
Påmeldingsfrist er 31.mars.2024.

NB! Festivalen har ei deltakargrense på 1100 løyparar.
Førstemann til mølla. Påmelde utover 1100 hamnar på venteliste, og vil få tilbod om plass dersom andre trekkjer seg.

Stafett:

Påmeldingsfrist 31.mars. Det er plass til alle som vil vere med.

Link til påmelding: Stafett

Invitasjon Bama Liatoppen skiskytterfestival 2024

Tidtakarbrikker

ALLE løparar skal bruke arrangøren sine brikker. Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer. Det beste er om private brikker blir lagt att heime så slepp me å få inn registreringar frå desse brikkene i vårt tidtakarsystem under arrangementet.

Du kan betale med Vipps når du skal parkere, handle mat og drikke på Liatoppen. Enkelt for både deg og arrangør! Vipps-nummer 515206

Last ned appen på førehand.