Transport / parkering

Det er begrensa parkeringsplass på Liatoppen.

Me oppmodar om samkøyring eller bruk av felles transport.

Her ser du oversikt over når det går gratis funksjonærbuss tur/retur Liatoppen: (Gladhus Turbilsentral)

Fredag 5. april   Laurdag 6. april   Sundag 7. april
Frå Sundrehallplassen    Kl. 07:00

Kl. 08:45

Kl. 07:00
Kl. 08:45

Kl. 07:00

Kl. 08:45
Frå HallingmøblerKl. 07:10
Kl. 08:55
Kl. 07:10
Kl. 08:55
Kl. 07:10
Kl. 08:55
Frå LiatoppenKl. 18:00Kl. 16:00
Kl. 18:30
Kl. 16:00
Kl. 18:30

Matservering

Alle funksjonærar får mat og drikke under arrangementet. Det blir mange gode BAMA-produkter å få tak i. Det er den ansvarlege på kvart område som set føringane for korleis serveringa blir gjennomført; anten på staden der du jobbar eller i ei pause i Grindastugu. Denne hytta, som ligg vis-à-vis garderobeanlegget, blir opphaldstad for alle funksjonærar. I hytta vil det være sjølvbetjening av mat og drikke.

Utøvarane i Ål skiskytterlag vil få oppfølging av Olav Skråmestø og Gaute Arnegard desse dagane. Steinar Tveito har ansvar for innskyting til ålingane alle 3 dagane.

Takk for innsatsen!

Dugnadseffekt/-premie

  • frå BAMA
  • frå skiskyttarlaget: 10 gavekort frå Intersport som vert trekt på stadion kvar konkurransedag, til saman 30 gavekort.