TEKNISK DELEGERT 2019

TD 1:
Per Vinger
E-post: per@vinger.net
Mobil:


TD 2:
Jørn Tore Johansen
E-post: jtoj@online.no
Mobil: