PÅMELDING 2019

For å delta på festivalen i 2019 må utøvaren ha gjennomført skiskytterskule og vere fødd i 2010 eller tidlegare.

Individuelle renn:

Påmelding til dei individuelle konkurransane er stengt.

Køstatus:

Køstatus:
20.2.19:

Alle som var på venteliste til dei individuelle konkurransane har no fått tilbod om plass.

Stafett

Påmeldinga opna fredag 1. mars 2019 kl. 10.00. Påmeldingsfristen er 27. mars 2019 kl. 23.59.

Dette gjeld både lag og lagoppstilling.

Påmelding til stafetten er stengt.

Spørsmål Tekniske spørsmål om påmelding og betaling skal rettast til: EQ Timing AS Telefon: 61 15 90 20 E-post: participant@eqtiming.com Andre spørsmål om påmelding og betaling kan rettast til: Erling Hagen Telefon: 991 55 150 E-post: paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no

Tekniske spørsmål om påmelding og betaling skal rettast til:
EQ Timing AS
Telefon: 61 15 90 20
E-post: participant@eqtiming.com

Andre spørsmål om påmelding og betaling kan rettast til:

Erling Hagen
Telefon: 991 55 150
E-post: paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no