PÅMELDING 2019Spørsmål
Tekniske spørsmål om påmelding og betaling individuelle konkurransar skal rettast til:
EQ Timing AS
Telefon: 61 15 90 20
E-post: participant@eqtiming.com

Andre spørsmål kan rettast til:

Telefon: 991 55 150