Oversikt - manglar stafettløper

Her er ein oversikt over klubbar som manglar løparar for å få lag til Larsen-stafetten.

Me ber løparar som har lyst til å gå stafett om å ta direkte kontakt med klubben som manglar løper.

Dersom eit lag med løparar frå fleire klubbar blir påmeldt, ber me om melding om det til påmeldingsansvarleg. Det same gjeld om klubben ikkje har eit behov lengre: