Oversikt - manglar stafettløper

Her er ein oversikt over klubbar som manglar løparar for å få lag til Larsen-stafetten.

Me ber løparar som har lyst til å gå stafett om å ta direkte kontakt med klubben som manglar løper.

Dersom eit lag med løparar frå fleire klubbar blir påmeldt, ber me om melding om det til påmeldingsansvarleg: