VELKOMEN TIL VERDAS STØRSTE SKISKYTTARRENN PÅ LIATOPPEN I ÅL 10. - 12. APRIL 2015

No er ny sesong i gang og med det førebuingane til Liatoppen Skiskytterfestival 2015.

Påmeldinga for 2015 opnar tysdag 27. januar 2015 kl 10:00.

Me kjem til å bruke eit anna påmeldingssystem enn dei siste åra. Meir informasjon om dette blir lagt ut om kort tid. Viktig å gjere seg kjent med denne informasjonen i god tid før påmeldinga opnar.

Me har også gjort nokre endringar i dagsprogrammet for festivalen. Nybyrjarklassane vil gå sine to renn fredag ettermiddag (etter Larsen-stafetten) og laurdag. Fredag blir premiering av nybyrjarklassane ved målgang. Endringa vil korte inn programmet på sundag.

Vidare går festivalen som før med opningsshow fredag kveld i Hallingdal Feriepark og premieshow i Ål kulturhus laurdag ettermiddag.

Velkomen til festivalen i 2015!


Fotogalleriet er oppdatert med bilete frå 2014-festivalen

Alle bilete som vart vist på premieutdelingane og som deltakarane fekk utdelt på sundag ligg i fotogalleriet klar til nedlasting.

Startbrikke

ALLE løperane skal bruke arrangøren sine eigne brikker. (Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer.)

Parkering

BUBILAR:
Bubilar tek opp mykje plass og i år er det trongare enn nokon gong på p-plassane våre! Me ynskjer derfor at alle med bubil leiger plass hjå
LIAPARK AS- eit nyetablert hytteområde tett inntil skiløypa/stadioen, som også har opparbeida oppstillingsplassar for bubilar, inkl sanitetsanlegg og smørebod. Ring 950 76 196.
Gå til LIVERESULTAT
Gå til Facebook-sida vår!