VELKOMEN TIL VERDAS STØRSTE SKISKYTTARRENN PÅ LIATOPPEN I ÅL 10. - 12. APRIL 2015

Status påmelding:

Me legg ut informasjon om status omkring påmelding og plassar på denne nettsida:

Status påmelding

Invitasjon til årets festival

Programendringar til årets festival

Under årets festival blir det ei endring i dagsprogrammet. Nybyrjarklassane vil gå sine to renn fredag ettermiddag (etter Larsen-stafetten) og laurdag. Fredag blir det premiering av nybyrjarklassane ved målgang. Laurdag blir det premieshow i kulturhuset. Endringa vil korte inn programmet på sundag.

Vidare går festivalen som før med opningsshow fredag kveld i Hallingdal Feriepark og premieshow i Ål kulturhus laurdag ettermiddag.

Festival-APP - med parkeringsbillett

 Årets nyvinning er festival-APPen som vert lansert 13. mars.

APPen vil overta ein del av det tradisjonelle programheftet med informasjon om program, aktivitetar, innskytingslister, arenakart, løypeprofilar, startlister og resultatlister. APPen vert ein viktig informasjonskanal til alle deltakarar, lagleiarar og foreldre - og med funksjonen Pushvarsel kan viktige meldingar nå ut til alle som har lasta ned APP-en til mobiltelefonen.

Les meir her.


Fotogalleriet er oppdatert med bilete frå 2014-festivalen

Alle bilete som vart vist på premieutdelingane og som deltakarane fekk utdelt på sundag ligg i fotogalleriet klar til nedlasting.

Startbrikke

ALLE løperane skal bruke arrangøren sine eigne brikker. (Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer.)

Parkering

BUBILAR:
Bubilar tek opp mykje plass og i år er det trongare enn nokon gong på p-plassane våre! Me ynskjer derfor at alle med bubil leiger plass hjå LIAPARK AS - eit nyetablert hytteområde tett inntil skiløypa/stadioen, som også har opparbeida oppstillingsplassar for bubilar, inkl sanitetsanlegg og smørebod. Ring 950 76 196.
Gå til LIVERESULTAT
Gå til Facebook-sida vår!