VELKOMEN TIL VERDAS STØRSTE SKISKYTTARRENN PÅ LIATOPPEN I ÅL 10. - 12. APRIL 2015

Fotogalleriet er oppdatert med bilete frå 2014-festivalen

Alle bilete som vart vist på premieutdelingane og som deltakarane fekk utdelt på sundag ligg i fotogalleriet klar til nedlasting.

Startbrikke

ALLE løperane skal bruke arrangøren sine eigne brikker. (Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer.)

Parkering

Det kostar 60 kr per dag for parkering.
Ein kan kjøpe billett for 1 dag (60 kr), 2 dagar (120 kr) eller 3 dagar (180 kr).
Parkering er ein "flaskehals", og me ber om at alle freistar å ha korrekt antal med sedlar og myntar, og at desse er lett tilgjengelege når ein nærmar seg Liatoppen.

BUBILAR:
Bubilar tek opp mykje plass og i år er det trongare enn nokon gong på p-plassane våre! Me ynskjer derfor at alle med bubil leiger plass hjå
LIAPARK AS- eit nyetablert hytteområde tett inntil skiløypa/stadioen, som også har opparbeida oppstillingsplassar for bubilar, inkl sanitetsanlegg og smørebod. Ring 950 76 196.
Gå til LIVERESULTAT
Gå til Facebook-sida vår!