Dei individuelle konkurransane er fullteikna

Påmeldinga til dei individuelle renna har gått unna dei siste åra og me har hatt venteliste kvart år. I år gjekk det unna i rekordfart og status når alle 1100 plassar er tildelt er at dei som har fått plass var gjennom si køregistrering på 38 sekund. Me har til saman 155 bestillingar på 1-3 plassar på venteliste pr. 23. januar.

Meir informasjon om påmelding og venteliste finn du på vår påmeldingsside.

Stafetten har påmeldingsfrist 21. mars.

Invitasjon til festivalen i 2017

Invitasjon til festivalen i 2017 er klar. Tidspunktet for arrangementet er 31. mars til 2. april. Arrangementet feirar 30 år i 2017 og det kjem til å bli ekstra markert. Programmet følgjer i stor grad same opplegg som tidlegare med stafettar for 11-16 år og individuelle konkurranser for nybyrjarane på fredag. Gløym heller ikkje opningsshowet som blir minst like spektakulært som tidlegare år.

På laurdag er det individuelle konkurransar med enkeltstart for alle klassar, medan på avslutningsdagen sundag er det enkeltstart for 11-12 år. 13 år og eldre har fellesstartar. Her blir det fart og spenning!

Invitasjon Bama Liatoppen skiskytterfestival 2017


Påmelding til festivalen i 2017

Påmelding til festivalen i 2017 vil opne i tysdag 17. januar 2017 kl 10.00. Meir informasjon om påmeldinga vil bli lagt under menypunktet PÅMELDING i god tid før påmeldinga opnar.


Tidtakarbrikker

ALLE løparar skal bruke arrangøren sine eigne brikker. (Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer.)
Sjå fleire bilder under menypunktet MEDIA!
Sjå sendingane frå festivalen i 2016 under menypunktet MEDIA!
Last ned Liatoppen-appen
Me oppfordrar alle til å kjøpe parkeringsbillettar appen før du kjem til Liatoppen.
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt i appen: kr. 75.-
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt manuelt: kr. 100.-
Last ned Liatoppen-appen!
Last bed Liatoppen-appen!
Du kan betale med mCASH når du skal handle mat og drikke på Liatoppen. Enkelt for både deg og arrangør!

Last ned appen før på førehand.

Les meir om mCASH her!
Last ned appen for iOs
Last ned appen for Androidtelefonar.
Gå til Facebook-sida vår!