VELKOMEN TIL VERDAS STØRSTE SKISKYTTARRENN PÅ LIATOPPEN I ÅL 4.-6. APRIL 2014

Fotogalleriet er oppdatert med bilete frå årets festival

Alle bilete som vart vist på premieutdelingane og som deltakarane fekk utdelt på sundag ligg i fotogalleriet klar til nedlasting.

Start- og innskytingslister

Start- og innskytingslister ligg under menypunktet Program i toppmenyen og på dei respektive dagane.

Startbrikke

ALLE løperane skal bruke arrangøren sine eigne brikker. (Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer.)

Sal av landslagsty

Skiskytterforbundet byter klesleverandør, og kjem derfor til opningsshowet i Hallingdal Feriepark for å selje ut restlageret av årets kolleksjon. Dette skjer mellom kl 18.00 og 19.00.

Parkering

Det kostar 60 kr per dag for parkering.
Ein kan kjøpe billett for 1 dag (60 kr), 2 dagar (120 kr) eller 3 dagar (180 kr).
Parkering er ein "flaskehals", og me ber om at alle freistar å ha korrekt antal med sedlar og myntar, og at desse er lett tilgjengelege når ein nærmar seg Liatoppen.

BUBILAR:
Bubilar tek opp mykje plass og i år er det trongare enn nokon gong på p-plassane våre! Me ynskjer derfor at alle med bubil leiger plass hjå
LIAPARK AS- eit nyetablert hytteområde tett inntil skiløypa/stadioen, som også har opparbeida oppstillingsplassar for bubilar, inkl sanitetsanlegg og smørebod. Ring 950 76 196.

Live-streaming alle renndagar

Som i fjor vil det bli live-streaming av storskjermproduksjonen på nett alle dagar. Opptaka blir lagra så ein sjå dei i ettertid. Det blir også online-resultatservice alle renndagar. Klikk på "Liveresultat" til høgre for å nå desse tenestene.

Forbetra mattilbod i sentrum

I år vil arrangøren, i samarbeid med serveringsstadane i Ål sentrum, forbetre tilbodet for å kunne kjøpe seg mat i sentrum. Spesielt fredag og laurdag kveld, før og etter opnings- og premieshowa, skal det vere mogeleg å velje mellom fleire stader å kunne fylle på med godt føde.
Sjå menypunktet BESPISNING.

Alle butikkane i Ål sentrum held langope fredag 4.april, til kl 18.00.

Invitasjon

Her er invitasjonen til festivalen.
Gå til LIVERESULTAT
Gå til Facebook-sida vår!