Stor pågang til årets festival

Påmeldinga til dei individuelle renna i årets festival er fullteikna. Tildeling av plassar skjer fortløpande. Me tildeler etter plasseringa i køen. Informasjon om status påmelding vil bli lagt ut på denne sida i tida framover. Sjå elles påmelding.

Invitasjon til festivalen i 2018

Invitasjon til festivalen i 2018 er klar. Tidspunktet for arrangementet er 13. til 15. april. Programmet følgjer i stor grad same opplegg som tidlegare med stafettar for 11-16 år og individuelle konkurranser for nybyrjarane på fredag. Gløym heller ikkje opningsshowet som blir minst like spektakulært som tidlegare år.

På laurdag er det individuelle konkurransar med enkeltstart for alle klassar, medan på avslutningsdagen sundag er det enkeltstart for 11-12 år. 13 år og eldre har fellesstartar. Her blir det fart og spenning!

Invitasjon Bama Liatoppen skiskytterfestival 2018

Påmelding til festivalen i 2018 vil opne i tysdag 16. januar 2018 kl 10.00. Meir informasjon om påmeldinga vil bli lagt under menypunktet PÅMELDING i god tid før påmeldinga opnar.

Sendingar og løperbilete frå festivalen i 2017

Alle bilete av utøvarane er lagt ut på vår nettside og i appen. Trykk på lenke til høgre for å gå til fotogalleriet.

Alle sendingar frå festivalen i 2017 er tilgjengeleg på nettsida og i appen. Dei ulike sendingane finn du nedanfor eller under menypunktet MEDIA.

Har du lasta ned Liatoppen-appen?

Har du lasta ned vår Liatoppen-app? Den er viktig å ha på mobilen før, under og etter festivalen. Her betalar du parkering, finn viktig informasjon, program, resultatlister og livesendingar. Hugs å "lukke" appen og opne på nytt for å få lese inn oppdatert informasjon.

Link til nedlasting av appen lenger nede på denne sida.

Tidtakarbrikker

ALLE løparar skal bruke arrangøren sine eigne brikker. Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer.
Sjå fleire bilder under menypunktet MEDIA!
Last ned Liatoppen-appen
Me oppfordrar alle til å kjøpe parkeringsbillettar appen før du kjem til Liatoppen.
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt i appen: kr. 75.-
Parkeringsbillett pr. dag kjøpt manuelt: kr. 100.-
Last ned Liatoppen-appen!
Last bed Liatoppen-appen!
Du kan betale med mCASH når du skal handle mat og drikke på Liatoppen. Enkelt for både deg og arrangør!

Last ned appen før på førehand.

Les meir om mCASH her!
Last ned appen for iOs
Last ned appen for Androidtelefonar.
Gå til Facebook-sida vår!