VELKOMEN TIL VERDAS STØRSTE SKISKYTTARRENN PÅ LIATOPPEN I ÅL 10. - 12. APRIL 2015

Status påmelding:

Individuelle konkurransar:
31.01.15, kl 10.00:
Det er framleis nesten 70 plassar som ikkje er nytta. Ny runde med tildeling blir pga. Kvalfoss-sprinten i helga, sundag kveld. Då går me vidare i køen frå referansenummer 80682.

29.01.15, kl 21.30:
Det er i kveld sendt ut tilbod om plass til dei som har referansenummer til og med 80682. Me beklagar at det tek litt tid, men det kjem av at dei som får tildelt plass har 24 timar på seg til å fullføre påmeldinga. Dei som vil sjekke om dei er påmeldt korrekt, kan gå inn på denne sida:

Påmeldte til festivalen

28.01.15, kl 16.30:

Det er i ettermiddag lagt ut 200 plassar til festivalen. Alle med referansenummer til og med 80596 har fått tilbod om plass. Dei som har fått e-post i dag har 24 timar på seg til å fullføre og betale påmeldinga.

27.01.15, kl 15.45:

Det har no gått ut e-post til alle som er sikra plass. Første i ventelistekøen har id 80441. Me kan ikkje svare på enkeltspørsmål om kvar ein står i køen og kva sjansar ein har. Det er alt for tidleg.

Meir informasjon blir lagt ut her på ettermiddagen 28. januar.

27.01.15, kl. 12.00:
Årets påmeldingsopning ser ut til å ha gått bra. Me har fått inn 1150 bestillingar på 1-3 plassar. I løpet av 1 minutt og 40 sekund var deltakargrensa nådd. Alle som har registrert seg i trinn 1 står no i ein kø. Frå denne køen vil det dei neste timane bli sendt ut ein e-post til dei som er sikra plass. I denne e-posten vil det vere ein link til fullføring av påmeldinga (trinn 2). Ein har 24 timar på seg til å fullføre denne registreringa. Dette har me gjort for at ein skal kunne registrere deltakarar utanom arbeidstid og utan tidspress.

Dei som ikkje får tilbod om plass dei neste timane, må vere litt tålmodige. Me vil fylle opp med plassar i den grad det er ledige i tida framover.Invitasjon til årets festival


Påmeldinga for 2015 opnar tysdag 27. januar 2015 kl 10:00.

Me kjem til å bruke eit anna påmeldingssystem enn dei siste åra. Detaljert informasjon om påmeldingsprosessen er lagt ut under menypunktet

PÅMELDING

Viktig å gjere seg kjent med denne informasjonen i god tid før påmeldinga opnar.

Me har også gjort nokre endringar i dagsprogrammet for festivalen. Nybyrjarklassane vil gå sine to renn fredag ettermiddag (etter Larsen-stafetten) og laurdag. Fredag blir premiering av nybyrjarklassane ved målgang. Endringa vil korte inn programmet på sundag.

Vidare går festivalen som før med opningsshow fredag kveld i Hallingdal Feriepark og premieshow i Ål kulturhus laurdag ettermiddag.

Velkomen til festivalen i 2015!

Festival-APP - med parkeringsbillett

 Årets nyvinning er festival-APPen som vert lansert 13. mars.

APPen vil overta ein del av det tradisjonelle programheftet med informasjon om program, aktivitetar, innskytingslister, arenakart, løypeprofilar, startlister og resultatlister. APPen vert ein viktig informasjonskanal til alle deltakarar, lagleiarar og foreldre - og med funksjonen Pushvarsel kan viktige meldingar nå ut til alle som har lasta ned APP-en til mobiltelefonen.

Les meir her.

Fotogalleriet er oppdatert med bilete frå 2014-festivalen

Alle bilete som vart vist på premieutdelingane og som deltakarane fekk utdelt på sundag ligg i fotogalleriet klar til nedlasting.

Startbrikke

ALLE løperane skal bruke arrangøren sine eigne brikker. (Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer.)

Parkering

BUBILAR:
Bubilar tek opp mykje plass og i år er det trongare enn nokon gong på p-plassane våre! Me ynskjer derfor at alle med bubil leiger plass hjå LIAPARK AS - eit nyetablert hytteområde tett inntil skiløypa/stadioen, som også har opparbeida oppstillingsplassar for bubilar, inkl sanitetsanlegg og smørebod. Ring 950 76 196.
Gå til LIVERESULTAT
Gå til Facebook-sida vår!