PÅMELDING 2018

Individuelle renn:
Påmeldinga opna 16. januar kl 10.00 og det kom inn over 1100 bestillingar på 1-3 plassar i løpet av dei første par minutta. Det gjer at me har fått bestilling på langt fleire plassar enn det me kan tilby. Me jobbar oss nedover i køen og tildeler plassar etter registreringsrekkefølga.

Etter "vask" av ventelista siste helga i januar er køen redusert mykje. Me reknar med å kunne tildele plassar nokså langt ned på lista i tida fram mot festivalen då det erfaringsmessig er ein viss prosent som melder forfall.

Status påmelding 7.3.18, kl. 08.00:
  • Påmeldt 1120 deltakarar inklusive utlanlandske
  • Første ref. nr i køen som får tilbod om plass er 41023.
  • Antall ref. nr i køen er 45.
Sjå elles "Viktig info før påmelding" i venstremenyen.

Stafett
Påmeldinga opnar tysdag 16. januar 2018 kl. 00.00. Påmeldingsfristen er 3. april 2018 kl. 23.59. Påmelding til stafetten blir gjort i Palisoft som er det systemet arrangøren har brukt dei siste åra.Spørsmål
Spørsmål om påmelding og betaling individuelle konkurransar skal rettast til:
EQ Timing AS
Telefon: 61 15 90 20
E-post: participant@eqtiming.com

Andre spørsmål kan rettast til:

Telefon: 991 55 150