PÅMELDING 2018

Individuelle renn:
Påmeldinga opna 16. januar kl 10.00 og det kom inn over 1100 bestillingar på 1-3 plassar i løpet av dei første par minutta. Det gjer at me har fått bestilling på langt fleire plassar enn det me kan tilby. Me jobbar oss no nedover i køen og tildeler plassar etter registreringsrekkefølga. Dessverre er det kun få sekund som skil fleire hundre plassar i køen.

Status påmelding 18.1.18, kl. 20.15:
  • Påmeldt 1024 deltakarar
  • Første ref. nr i køen som får tilbod om plass er 40849.
  • Høgste ref. nr i køen er 41657.

Det er vanskeleg å seie kor langt nedover i køen me kjem før me er fullteikna, men dei som har ref.nr opp til 40900 bør ha ein god sjanse.

Sjå elles "Viktig info før påmelding" i venstremenyen.


Stafett
Påmeldinga opnar tysdag 16. januar 2018 kl. 00.00. Påmeldingsfristen er 3. april 2018 kl. 23.59. Påmelding til stafetten blir gjort i Palisoft som er det systemet arrangøren har brukt dei siste åra.Spørsmål
Spørsmål om påmelding og betaling individuelle konkurransar skal rettast til:
EQ Timing AS
Telefon: 61 15 90 20
E-post: participant@eqtiming.com

Andre spørsmål kan rettast til:

Telefon: 991 55 150