PÅMELDING 2018

Individuelle renn:

Påmeldinga opnar tysdag 16. januar 2018 kl 10.00 og stenger når arrangementet er fullteikna eller seinast 1. mars. Dei individuelle renna har eit maks deltakartal på 1100. Påmeldingar blir registrert etter først til mølla-prinsippet. Merk at EQ Timing er leverandør av systemet, men det er ikkje heilt det same systemet som blir brukt til andre skiskyttarrenn. Påmelding bør gjerast frå pc.

Stafett
Påmeldinga opnar tysdag 16. januar 2018 kl. 00.00. Påmeldingsfristen er 3. april 2018 kl. 23.59. Påmelding til stafetten blir gjort i Palisoft som er det systemet arrangøren har brukt dei siste åra.
 Foreign participants


Registration for the individual competition will start Jan 16. 2018 at 10 AM (local time).

Registration is possible until we reach the limit of competitors that is 1100. Last year the registration process was completed in less then two minutes and we expect the same situation this year. Link to the registration form in English (will be activated a couple of days before registration starts):Spørsmål
Spørsmål om påmelding og betaling individuelle konkurransar skal rettast til:
EQ Timing AS
Telefon: 61 15 90 20
E-post: deltaker@eqtiming.com

Spørsmål om påmelding stafett og andre spørsmål kan rettast til:
Erling Hagen
Telefon: 991 55 150

E-post: paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no