Manglar stafettlag

Dersom klubben har løparar som manglar stafettlag, kan ein registrere dei i skjemaet nedanfor, så kan klubbar som manglar løparar til sine lag ta kontakt med sikte på få eit komplett lag.

Oversikt over klubbar som manglar løparar finn du her.

Lag som er miksa med løparar frå fleire klubbar, blir i stafetten rangert bak reine klubblag. Reine jentelag vil bli rangert framom reine gutelag.

Faktura på startkontingent blir sendt til klubben som står først i "klubbnamnet".

NB! Det er viktig at påmeldingsansvarleg får melding om miks-lag som blir påmeldt.