Manglar stafettløper

Dersom klubben manglar løparar til stafettlag, kan ein registrere det i skjemaet nedanfor, så kan løparar som ønskjer å gå stafett ta kontakt. Dei kan også registrere seg i eit eige skjema.

Oversikt over registrerte løparar som manglar stafettlag finn du her.

Lag som er miksa med løparar frå fleire klubbar, blir i stafetten rangert bak reine klubblag. Reine jentelag vil bli rangert framom reine gutelag.

Faktura på startkontingent blir sendt til klubben som står først i "klubbnamnet".

NB! Det er viktig at påmeldingsansvarleg får melding om miks-lag som blir påmeldt: