Trening i løypene

På grunn av snøtilhøva vil løypene vere stengt fram til fredag. Det betyr ingen trening på torsdag.

Viktig at dei som er med på festivalen for første gong gjer seg kjent med løypene gjennom løypepresentasjonane nedanfor.

For å kunne tilby så gode løyper som mogeleg, vil løypene vere opne i avgrensa tidsrom rennhelga utanom konkurransane. Etter konkurransane renndagane er løypene stengt. Me ber om at alle respekterer dette.

Torsdag 30.3:

Løypene er opne for trening frå kl. 12.00-16.00. Skytebanen er stengt.
Fredag 31.3 og laurdag 1.4:
Løypene er opne under innskyting. Løypene blir stengt når siste deltakar er i mål, ca. kl. 19.00.
Sundag 2.4:
Løypene er opne under innskyting.