Manglar stafettlag

Dersom klubben har løparar som manglar stafettlag, kan ein registrere dei i skjemaet nedanfor, så kan klubbar som manglar løparar til sine lag ta direkte kontakt med sikte på få eit komplett lag. Arrangøren engasjerer seg ikkje i dette arbeidet.

Oversikt over klubbar som manglar løparar finn du her.

Sidan dette primært er ein klubbstafett blir lag som er miksa med løparar frå fleire klubbar ikkje rangert, men alle får deltakarpremie og etappetid.

Faktura på startkontingent blir sendt til klubben som står først i "klubbnamnet".

NB! Det er viktig at påmeldingsansvarleg får melding om miks-lag som blir påmeldt/etablert:

paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no