OM DU HAR SMÅ ELLER STORE SPØRSMÅL; KONTAKT OSS:

ANSVAR

NAMN

E-POST

TELEFON

Organisasjonsleiar Nils Veslegard orgleiar@liatoppenskiskytterfestival.no 900 52 961
Rennteknisk leiar Svein T. Furuhaug
rennleiar@liatoppenskiskytterfestival.no 915 18 610
Rennkontor Irene Apenes
rennkontor@liatoppenskiskytterfestival.no 975 64 004
Påmelding/ tidtaking
Erling Hagen
paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no 991 55 150
Standplass Eilev Sørbøen
standplass@liatoppenskiskytterfestival.no 950 65 133
Sponsor
Jon Olav Tveitehaug
sponsor@liatoppenskiskytterfestival.no 958 81 116
MediaMannskap/ funksjonær Ragnhild Skeistrand Thoen mannskap@liatoppenskiskytterfestival.no 959 72 180
Økonomi Karianne Sørbøen karianne.sorboen@gmail.com 901 00 401