VIKTIG INFO - laurdag

BRUK AV LAGLEIARVEST

Alle klubbansvarlege inne på standplass, SKAL ha på seg vest. Akkrediteringsvestane ligg i lagsposen, og er til bruk for heile helga. Klubben har sjølv ansvar for å rullere vestane til innskyting og renn!

 

MERKING AV VÅPEN

Det er svært viktig at våpenet er merka med korrekt merkelapp. Klistremerket med nummer og namn SKAL plasserast fremst på kolba, høgre side.

 

LEVERING AV VÅPEN - NYBYRJARAR

Det er ikkje innskyting for nybegynnarklassane. Desse kan få sett våpen i stativet etter at innskytinga er ferdig og sjølv om løpet er i gang. Kontakt standplassfunksjonær.

 

PÅSETT AV BRIKKER

Alle brukar arrangøren sine brikker.

Ved startområdet er det eit eige, stort telt der påsetting av brikker går føre seg. Det er ikkje høve for foreldre/lagleiarar å fylgje løparane lenger fram enn til dette teltet. Deretter held løparane seg i køen opp til startstreken.

MØT FRAM I GOD TID!

 

FORKLAR LØYPENE

Forklar løypelengdene nøye for løparane - spesielt for dei yngste. Arenakartet og løypepresentasjonane gjev nyttig informasjon.
Vår erfaring er at ein del av dei yngste "gløymer" å gå heile sisterunden.

 

PREMIEUTDELING

Premieutdeling i Ål kulturhus i sentrum av Ål (Sjå eigen informasjon om denne).