Oversikt - manglar stafettlag

Her er ein oversikt over løparar som har lyst til å delta på Larsen-stafetten, men som manglar stafettlag.

Me ber klubbar som manglar ein løper, ta direkte kontakt med vedkomande.

Dersom eit lag med løparar frå fleire klubbar blir påmeldt, ber me om melding om det til påmeldingsansvarleg. Det same gjeld om ein løpar ikkje treng å stå på lista lengre:

paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no