Oversikt - manglar stafettlag

Her er ein oversikt over løparar som har lyst til å delta på stafetten, men som manglar stafettlag.

Me ber klubbar som manglar ein løper, ta direkte kontakt med vedkomande.

Dersom eit lag med løparar frå fleire klubbar blir påmeldt eller etablert, ber me om melding om det til påmeldingsansvarleg. Det same gjeld om ein løpar ikkje lenger treng å stå på lista nedanfor:

paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no