Løypepresentasjonar

o,5 km tilsvarar 0,7 km i programmet
1,25 km tilsvarar 1,5 km i programmet
2,0 km tilsvarar 2,0 km i programmet

Me har dessverre ikkje film av 1,0 km.

Merk at inngang til skyting/stadion er endra sidan desse filmane vart laga. Sjå også løypekart.