Manglar stafettløper

Dersom klubben manglar løparar til stafettlag, kan ein registrere behovet i skjemaet nedanfor, så kan løparar som ønskjer å gå stafett ta direkte kontakt med klubben. Dei kan også registrere seg i eit eige skjema. Arrangøren engasjerer seg ikkje i dette arbeidet.

Oversikt over registrerte løparar som manglar stafettlag finn du her.

Sidan dette primært er ein klubbstafett blir lag som er miksa med løparar frå fleire klubbar ikkje rangert, men alle får deltakarpremie og etappetid.

Faktura på startkontingent blir sendt til klubben som står først i "klubbnamnet".

NB! Det er viktig at påmeldingsansvarleg får melding om miks-lag som blir påmeldt/etablert:

paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no