Anleggsbukk/våpenstøtte

Alle nybyrjarklassar samt klassane jenter/gutar 11 og 12 år brukar arrangøren sin anleggsbukk/våpenstøtte under festivalen. Denne er av typen Larsen Biathlon og som har anleggsflater med høgde på 15 cm, 17,5 cm og 20 cm. Arrangøren plasserer våpenet på den midterste anleggsflata og det er opp til utøvaren å flytte våpenet til ei lågare/høgare anleggsflate før skyting.

Larsen Biathlon anleggsbukk