VIKTIG INFO - sundag

BRUK AV LAGLEIARVEST

Alle klubbansvarlege inne på standplass SKAL ha på seg vest. Akkrediteringsvestane ligg i lagsposen fredag/layrdag, og er til bruk for heile helga. Klubben har sjølv ansvar for å rullere vestane til innskyting og renn!

Hugs å levere attende vestane før heimreise.

MERKING AV VÅPEN

Det er svært viktig at våpenet er merkamed korrekt merkelapp. Klistremerket med nummer og namn SKAL plasserast fremst på kolba, høgre side.

PÅSETTING AV BRIKKER - 11-12 år

Alle brukar arrangøren sine brikker. Ved startområdet er det eit eige stort telt der påsetting av brikker går føre seg. Det er ikkje høve for foreldre/lagleiarar å fylgje løparane lenger fram enn til dette teltet. Deretter held løparane seg i køen opp til startstreken.

MØT FRAM I GOD TID!

PÅSETTING AV BRIKKER - FELLESSTART (13 år og eldre)

I god tid før ein puljestart skal dei 30 løparane møte ved myra der 0,7 km snur.

Starten er i den gamle løypa like ved oppvarmingsområdet (same som stafettstarten fredag). Påsett av brikker skjer like ved start.

Alle brukar arrangøren sine brikker.

Sjekk arenakart kor de går for å kome til start.

STRAFFERUNDE - FELLESSTART

Det blir nytta 2 strafferundar til fellesstarten (13-16 år); runde A og B.

I runde A skal alle med oddetalsnummer gå, og i runde B skal alle med partalsnummer gå. Det er ingen krise om ein løpar går ”feil”, men det hjelper dei som skal kontrollere tal på rundar, at det blir gått riktig!

FORKLAR LØYPENE

Forklar løypelengdene nøye for løparane - spesielt for dei yngste. Arenakartet og løypepresentasjonane gjev nyttig informasjon.

PREMIEUTDELING

Premieutdeling skjer umiddelbart etter målpassering. I tillegg er det eiga pallpremiering.