Oversikt - manglar stafettløper

Her er ein oversikt klubbar som manglar løparar til eit stafettlag. 

Me ber løparar som ønskjer å gå stafett, ta direkte kontakt med klubbar som står på lista nedanfor.

Dersom eit lag med løparar frå fleire klubbar blir påmeldt eller etablert som erstatning for eit reint klubblag, ber me om melding om det til påmeldingsansvarleg. Det same gjeld om ein klubb ikkje manglar løper lengre og kan fjernast frå lista nedanfor:

paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no