(Informasjon pr. 26.02.2021)

 

Frå og med 23. februar har Regjeringa opna opp for å kunne arrangere konkurransar i idrettar som skiskyting for barn og unge under 20 år innafor same krets eller region. Ein konsekvens av dette er at Bama Liatoppen skiskytterfestival 2021 ikkje kan arrangerast. 

 

For likevel å få til eit renntilbod for så mange som mogeleg har Ål skiskytterlag intensjon om - dersom smittestiuasjonen ikkje tilseier strengare tiltak - å arrangere renn for klubbar i Viken idrettskrets og Oslo idrettskrets helga 10. og 11. april. Dette er helga som Bama Liatoppen skiskytterfestival skulle gått av stabelen. Slik situasjonen er i dag ser me føre oss følgjande opplegg:

Øvingar: Sprint og normal
Klassar: Frå nybegynner og opp til og med junior 19 år. 
Påmeldingsfrist: 25. mars 2021
Ingen etterpåmelding pga. smittevernreglar. 
 

Dagen vil bli gjennomført med maksimalt 4 kohortar med 100 utøvarar i kvar. Utøvar kan ha med seg ein foreldre/ledsager på arenaen. Arena vil bli tømt mellom kvar kohort. Arrangør vil setje opp klassar og kohortar tilpassa påmelding og deltakartal i dei ulike klassane. 

 

Invitasjon til dette arrangementet vil bli sendt ut ca. 8. mars. Informasjon om arrangementet, innskytingslister og startlister vil bli publisert på Liatoppen skisenter si nettside www.liatoppen.com.

Invitasjon til festivalen i 2020

Invitasjon til festivalen i 2020 er klar. Tidspunktet for arrangementet er 17. til 19. april. Programmet følgjer i stor grad same opplegg som tidlegare med stafettar for 11-16 år og individuelle konkurranser for nybyrjarane på fredag. 

Påmeldingen opnar 28 januar 2020 kl 10:00

På laurdag er det individuelle konkurransar med enkeltstart for alle klassar, medan på avslutningsdagen sundag er det enkeltstart for 11-12 år. 13 år og eldre har fellesstartar. Her blir det fart og spenning!

Invitasjon Bama Liatoppen skiskytterfestival 2020

Behov for overnatting på festivalen?

Rødungstøl Høyfjellshotell (http://www.rodungstol.no/) tilbyr 100 sengeplassar til festivaldeltakarar. Dette er eit fint hotell i fjellheimen med triveleg atmosfære og god mat.


Ca 30 min køyring frå Liatoppen.


Festivaldeltakarar får ein god pris:

  • Dobbeltrom kr 1.080,- pr. pers pr. døgn. 
  • Enkeltrom kr 1 245,- pr. pers. pr. døgn.

Barn under 15 år halv pris, under 4 år gratis.

Prisen er inkl. kveldsbuffé (2 varmrettar og dessert), overnatting,
frokost og matpakke m/thermos.

Ta kontakt med
Rødungstøl Høyfjellshotell
Tlf. 32 08 46 22

Festivalen i 2020

Dato for festivalen i 2020 er 17. til 19. april.

Me gjer merksam på at Skarverennet er flytta ei veke fram slik at det vil gå same helga som skiskytterfestivalen i 2020. Dette kan leggje ekstra press på overnattingsstadene så det er viktig å vere tidleg ute med bestilling av overnatting.


Påmelding til Larsen-stafetten

Det er på tide å melde på lag til Larsen-stafetten om klubben ikkje alt har gjort det. Påmeldingsfrist med lagoppstilling er 27. mars kl 23.59. NB! Endra frist.

Gå til vår nettside for påmelding.

Dersom klubben manglar ein utøvar for å stille lag, eller ein utøvar manglar lag er kan de sjå våre påmeldingssider for informasjon om registrering av behov:

REGISTRERINGSSKJEMA - manglar stafettlag
REGISTRERINGSSKJEMA - manglar stafettløper

Status påmelding 2019

Oppdatert informasjon om påmelding og venteliste ligg her.

Startlister og innskytingslister for fredag og laurdag er klare

Viktig at alle ventar med å sette ut våpen til innskyting er ferdig.Lagleder har ansvar for at våpen står på rett plass i stativa.Det er i år ny runde for innskyting. Me ønskjer ikkje trafikk over stadion og mot løyperetninga under innskyting. Det er difor laga ein ny runde som går rundt skytebanen. Sjå video av løypa på vår facebook-side.

Startliste sundag

Startliste for sundag er lagt ut på våre nettsider og i appen. På nettsida finn du den nedanfor eller i liveresultat. I appen ligg startlista under liveresultat for sundag.

Startliste sundag

Fellesstartar sundag - heatsortert

Informasjon frå standplass

Startlister og innskytingslister for fredag og laurdag er klare. Dei ligg under program for den enkelte dag. Det er påmeldt 241 lag til stafetten på fredag. I tillegg går 187 nybyrjarar sin normaldistanse på fredag ettermiddag.Laurdag går alle klassar sprint (dei yngste utan strafferundar). Her er det påmeldt 1119 deltakarar frå sju nasjonar utanom Norge (Sverige, Finland, Grønland, Frankrike, Tyskland, Polen og USA).

Få med deg gode tilbod på Liatoppen

Skiutstyr og bekledning i teltet til G-Sport:

G-Sport


Våpen og utstyr på standen til Larsen Biathlon:

Larsen Biathlon


Ammunisjon fra RWS og Norma på standen til Larsen Biathlon

Rws og Norma


Syklar og utstyr hjå Tretterud Sport ved Ål kulturhus laurdag:

Tretterud Sport