Startlister sundag

Startlister for sundag ligg under Program - Sundag - Startlister

Viktig informasjon

Hjemmesiden oppdateres med informasjon daglig framover. Følg også med på facebook-sida, Liatoppen Skiskytterfestival | Facebook, for oppdatert informasjon.

 

Skytebanen er stengt for trening hele torsdag 13.april

Løypene er åpne fram til kl 18:00

 

Det kan bli utfordrende kjøreforhold opp til Liatoppen. Viktig at bilen er skodd etter forholdene.

 

Innskytingslister: Finner dere under meny Program for aktuell dag

Startlister: Finner dere under meny Program for aktuell dag

 

Nybegynner 13 og eldre: De skyter med reim (ikke støtte) både fredag og lørdag

 

For 17-18 åringene er det kun visitasjon på skive 1 etter innskyting lørdag og søndag ikke avtrekkskontroll før innskyting 

 

Åpningsshow og premieshow: sjekk detaljer under praktisk info.

 

Årets hettegenser 2023

Craft hettegenser

Endringar stafettlag

Påmeldingane til stafetten på fredag er no lasta opp i tidtakarsystemet. Me ber om at alle endringar i lagoppstilling frå og med 6. april blir meldt på e-post til paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no og ikkje ved å bruke lenke i påmeldingsbekreftelsen som påmelder har motteke. Endringar som evt. blir meldt der, vil me ikkje klare å fange opp.

Me utvidar festivalen med årsklassane 17 og 18 år

Me reknar med at dei fleste i klassane opp til 16 år har meldt seg på årets festival og ser at me kan - som i fjor - invitere klassane ungdom 17 og 18 år. Invitasjonen følgjer nedanfor og påmelding for desse klassane gjer ein på vanleg måte i EQ Timing som for dei andre klassane. Konkurranseprogrammet for desse klassane vil vere sprint på laurdag og fellesstart på sundag.

 

Invitasjon Bama Liatoppen skiskytterfestival 2023, 17 og 18 år

Værstasjonen er oppe og går

Værstasjonen på stadion har stått stille nokre dagar i slutten av påska, men frå 11. april kl 19.00 er den i drift att. 

Påmelding til årets festival

Påmeldinga til årets festival opnar 24. januar kl. 10.00. Påmelding skjer frå denne nettsida:

 

Påmelding 2023

Invitasjon til festivalen i 2023

Invitasjon til festivalen i 2023 er klar. Tidspunktet for arrangementet er 14. til 16. april. Programmet følgjer i stor grad same opplegg som tidlegare med stafettar for 11-16 år og individuelle konkurranser for nybyrjarane på fredag. 

På laurdag er det individuelle konkurransar med enkeltstart for alle klassar, medan på avslutningsdagen sundag er det enkeltstart for 11-12 år. 13 år og eldre har fellesstartar. Her blir det fart, spenning og mange tette duellar!

Påmelding opnar 24. januar. 

Invitasjon Bama Liatoppen skiskytterfestival 2023

Sendingar og løperbilete frå festivalen i 2022

Sendingane frå festivalen i 2022 og tidlegare år er tilgjengeleg under menypunktet MEDIA.

Alle bilete av utøvarane er lagt ut på vår nettside. Vårt fotogalleri finn du under menypunktet MEDIA.

Presisering alder for stafetten

Me presiserer at klubbane må overhalde aldersreglane for stafetten. 11-12 årsklassen må vere født i 2011 eller 2012. I 13-16 år skal deltakarane vere født 2007-2010 og samla alder skal ikkje overstige 45 år rekna ut frå aldersklasse.

Tidtakarbrikker

ALLE løparar skal bruke arrangøren sine brikker. Det er derfor ikkje naudsynt å ta med eigen brikke eller melde frå om brikkenummer. Det beste er om private brikker blir lagt att heime så slepp me å få inn registreringar frå desse brikkene i vårt tidtakarsystem under arrangementet.

Du kan betale med Vipps når du skal parkere, handle mat og drikke på Liatoppen. Enkelt for både deg og arrangør! Vipps-nummer 515206

Last ned appen på førehand.