Viktig info før påmelding 2019


Spørsmål
Spørsmål om påmelding og betaling individuelle konkurransar skal rettast til:
EQ Timing AS
Telefon: 61 15 90 20
E-post: participant@eqtiming.com

Spørsmål om påmelding stafett og andre spørsmål kan rettast til:
Erling Hagen
Telefon: 991 55 150
E-post: paamelding@liatoppenskiskytterfestival.no