PARKERING

På grunn av stor deltaking må me også nytte parkeringsplassar som ligg eit stykke frå stadioen. Det er derfor viktig at alle reknar seg god tid frå bilen og opp i anlegget (15 - 20 min).
Dessutan er det viktig at alle rettar seg etter dei tilvisningane som vert gjort av parkeringsvaktene.

Billettane kostar kr 80,- per dag dersom den blir kjøpt i appen.

Ved ankomst Liatoppen syner ein den gyldige billetten på telefonen til parkeringsvakta.

Billett kan også kjøpast kontant ved parkering, men kostar då kr. 100,- pr. dag.

Me oppmodar alle til å kjøpe billett i appen då det vil gjere parkeringavviklinga meir effektiv.

BUBILAR

For dei av dykk som kjem med bubil skal desse parkere i området til Liapark AS (tett inntil stadioen på Liatoppen). Her er det ferdig opparbeidde bubilplassar med tilgang til straum og sanitæranlegg, inkl. smørebod. Pris kr 1.790,- frå torsdag til sundag.
Ring 950 76 196.

For dei som kjem med campingvogn er det ikkje høve til å dra denne med opp på Liatoppen - både av plassbehov og trafikksikkerheit. Vogna må setjast att nede i dalen, t.d. på Sataslåtten camping eller Hallingdal Feriepark.