PARKERING

På grunn av stor deltaking må me også nytte parkeringsplassar som ligg eit stykke frå stadioen. Det er derfor viktig at alle reknar seg god tid frå bilen og opp i anlegget (15 - 20 min).
Dessutan er det viktig at alle rettar seg etter dei tilvisningane som vert gjort av parkeringsvaktene.

 

Kostnad billettane (VIPPSnr. 515206):

 

Ein dag:      kr 100,-

To dagar:   kr 160,-

Tre dagar: kr 240,- 

 

Det er berre mogleg å betale med Vipps. Vi tek ikkje mot kontantar.

 

Ved ankomst Liatoppen første dag syner ein at betalinga er gjennomført på telefonen til parkeringsvakta.

 

Billett kan også kjøpast for to og tre dagar. Første dagen vil de få  ein parkeringslapp som viser om de har betalt for 2 eller 3 dager. Legg denne i bilen og vis den ved parkering dei neste dagane.

BUBILAR

For dei av dykk som kjem med bubil skal desse parkere i området til Liapark AS (tett inntil stadioen på Liatoppen). Her er det ferdig opparbeidde bubilplassar med tilgang til straum og sanitæranlegg, inkl. smørebod. 
Ring 950 76 196.

For dei som kjem med campingvogn er det ikkje høve til å dra denne med opp på Liatoppen - både av plassbehov og trafikksikkerheit. Vogna må setjast att nede i dalen, t.d. på Sataslåtten camping eller Hallingdal Feriepark.