Velkommen til premieshow i Ål kulturhus

Premieshowet vårt er svært populært og det er me glade for.
Men me kan ikkje ha over 400 inne i salen på kvar forestilling så me
har sett oss nøydd til å ha adgangskontroll for å kunne kontrollere kor mange
som er inne på kvart show. Dette vert gjort av sikkerheitsmes-sige hensyn og
fordi me ynskjer at premieshowet skal vera ei god oppleving for alle.
Kvar utøvar får to armband som fungerer som billettar til det premieshowet
utøvaren skal få premie. Eit armband til seg sjølv og eit arm-band til den
utøvaren vil ha med seg.
Det er ikkje mogeleg å kome inn på showet utan armbandet.
Armbanda vert delt ut i lagsposen for laurdagen.
Det er ulik farge på arm-banda for dei ulike pre-mieshowa.
Sjekk nøye at riktige armband vert delt ut til rett utøvar.
NB! Armbandet skal vera festa korrekt rundt handleddet.
Det vert ikkje godkjent at ein held armbandet laust i handa eller liknande.

Salen i kulturhuset må tømast for publikum mellom showa. Dette gjeld også dei som har armband til neste premie-show. Desse må også gå ut, men er sikra plass på neste show så lenge ein har armbandet til dette showet.

PREMIEUTDELINGSSHOW OG FARGAR PÅ ARMBAND:

TID KLASSAR AKKREDITERING
Kl 15.00 Gutar 11 år og gutar 12 år Gult
Kl 16.00 Jenter 11 år, jenter 12 år og gutar 14 år Mørk grøn
Kl 17.00 Alle nybyrjarklassane Raud
Kl 18.00 Jenter 14 år og gutar 13 år
Blå
Kl 19.00 Jenter 13 år og gutar 16 år Orange
Kl 20.00 Jenter 15 år, jenter 16 år og gutar 15 år Svart

VIKTIG:
På grunn av sikkerheitsbestemmelsar for kulturhuset, og at det skal bli ei god oppleving for alle, kan me diverre ikkje opne for meir enn èin vaksen per utøvar. Det vil vere kontroll ved inngangsdøra og kun dei som har riktig farge på akkrediteringsbandet vil kome inn. (Akkrediteringsbanda ligg i lagsposane i lag med startnummera for laurdag, og skal festast rundt handleddet.)
Etter kvart show vert salen "tømt" og gjort klart for ei ny "farge".